نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان فصل اول با جواب

نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان فصل اول با جواب

 

 


 

جواب مسئله های فصل اول فیزیک اول دبیرستان

 

پسورد:  drphysicsir

 


 

1- انرژي چيست؟

توانايي انجام کار را انرژي ميگوييم.

2- انرژي شيميايي چيست؟

انرژي نهفته در مواد غذايي و سوختها را که با تغييرات شيميايي آزاد ميشود انرژي شيميايي ميگوييم

3-واحد هاي داده شده به چه معنا هستند؟

الف ) KJ/ g واحد اندازه گيري انرژي موجود در مواد غذايي بر حسب کيلو ژول است و بيان ميکند که در هر گرم از اين ماده چند کيلو ژول انرژي شيميايي وجود دارد

ب) KJ / min واحد اندازه گيري انرژي مصرف شده در فعاليتهاي مختلف است و بيان ميکند که در يک دقيقه انجام دادن اين فعاليت چقدر انرژي بر حسب کيلو ژول مصرف شده است.

4-منظور از آهنگ مصرف انرژي چيست؟و به آن چه نام ديگري اطلاق ميشود؟

اين است که در يک زمان معين چه مقدار انرژيمصرف ميشود که به آن توان مصرفي نيز ميگوييم.

5-انرژي جنبشي را تعريف کنيد؟

انرزي که اجسام متحرکت به دليل حرکتشان دارند را انرژي جنبشي ميگوييم که با فرمول K=1/2 MV2

ان را اندازه ميگيريم

6- انرژي دروني چيست؟

مجموع انرژيهاي ذرات تشکيل دهنده يک ماده را انرژي دروني ميگوييم. که افزايش انرژي دروني معمولا با بالا رفتن دماي جسم مشخص ميشود.

7- در اثر مالش چه تغييراتي در انرژي صورت ميگيرد؟

در اثر مالش انرژي جنبشي به انرژي دروني تبديل ميشود و دو جسم اندکي گرم ميشوند.

8- آيا اصطکاک انرزي را از بين ميبرد؟

خير انرژي هيچگاه از بين نميرود بلکه در اثر اصطکاک انرژي حرکتي ( جنبشي) به انرژي دروني تبديل ميشود و چون از اين انرژي نميتوانيم استفاده خاصي ببريم اصطلاحا بيان ميشود که اصطکاک هدر برنده انرژي است

9-قانون پايستگي بيان کننده چه چيزي است؟

اين قانون بيان ميکند که مقدار انرژي در جهان هستي همواره مقداري ثابت بوده است و انرژي هيچگاه از بين نميرود و هيچ گاه به خودي خود بوجود نمي ايد بلکه ميتواند به اقسام مختلف تبديل شود يا بين مواد مختلف مبادله گردد.

10- انرژي پتانسيل گرانشي چيست؟

انرژي را که اجسام فقط به دليل ارتفاعشان از سطح زمين دارند را پتانسيل گرانشي مينامند اين انرژي توسط فرمول U = Mgh محاسبه ميشود.

11- انرژي پتانسيل کشساني را تعريف کنيد؟

به انرژي ذخيره شده در فنر کشيده يا فشرده( فنري که از حالت عادي خارج شده باشد) انرژي پتانسيل کشساني ميگويند

توجه:

فنري که کشيده يا فشرده نشده است داراي انرژي پتانسيل کشساني نيست.

12- منابع انرژي به چند دسته کلي تقسيم ميشوند؟

به دو دسته 1- تجديد پذير 2- تجديد ناپذير

13- منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير را تعريف کرده و از هرکدام دو مثال بزنيد؟

منابع تجديد پذير: منابعي که هميشگي هستند و با مصرف کردن تمام نميشوند و معمولا آلودگي بوجود نمي آورند مانند خورشيد – باد -زمين گرمايي- اب

منابع تجديد ناپذير : انرژيهايي که تمام شدني هستند و تنها يکبار قابليت مصرف دارند و معمولا آلودگيهاي زيست محيطي به همراه دارند مانند سوختهاي فسيلي نفت و گازو زغال سنگ و سوختهاي هسته اي

14- مشکلات سوختهاي فسيلي را بنويسيد؟

– تمام شدني هستند

– محيط زيست را با گازهاي سمي آلوده ميکنند

– حمل و نقل و استخراج آنها مشکل است.

15-مزيتها و مشکلات سوختهاي هسته اي را ذکر کنيد؟

مزيت:

– از مقدار کمي ماده اتمي مقدار زيادي انرژي بدست مي آيد

– گازهاي الوده کننده ندارد

معايب:

– مواد هسته اي تمام شدني است.

-استفاده از آن بسيار مشکل و هزينه بر است.

– هسته اين اتمها پرتوزا هستند

– زباله هاي هسته اي نيز پرتو زا هستند و براي محيط زيست مضر هستند.

16- راههاي استفاده از انرژي خورشيد را بنويسيد؟

– با استفاده از صفحه هاي خورشيدي ميتوانيم آب گرم مورد نياز را فراهم کنيم

– با استفاده از آينه هاي مقعر بزرگ نور خورشيد را متمرکز کرده و از ان استفاده ميکنيم

– با استفاده از سلول هاي خورشيدي ميتوانيم انرژي خورشيد را به الکتريسيته تبديل کنيم.

17- مشکلات استفاده از توربين هاي بادي را ذکر کنيد؟

– معمولا پر سرو صدا هستند

– منظره طبيعي را خراب ميکنند

-بازده انرژي آنها کم است.

18- مشکلات استفاده از انرژي هيدروليک اب را ذکر کنيد؟

– احتمال خرابي در سدها وجود دارد

– با احداث سد مناطق زيادي که قبلا جنگل يا زمين کشاورزي بوده است به زير آب ميرود

– هزينه احداث آن زياد است.

19-شرط تجديد پذير بودن انرژي زمين گرمايي چيست؟

– آب تزريق شده با آب خروجي برابر باشد ( از نفوذ اب به لايه هاي زيرين زمين جلوگيري کنيم)

– مقدار انرژي برداشت شده بيش از انرژي که در هسته زمين توليد و جايگزين ميشود نباشد.

20- بيو مس چيست؟

به سوختهاي گياهي که شامل محصولات زراعي و بقاياي محصولات و گياهاني که فقط جهت استفاده از چوب آنها کشت ميشوندو همچنين فضولات حيواني و فاضلابهاي انساني بيو مس ميگويند. که از آن به عنوان يک منبع تجديد پذير انرژي ميتوان استفاده کرد.

21- چگونه از سوختهاي گياهي ( بيو مس) استفاده ميکنيم؟

فرآيند تخمير سوختهاي گياهي و فضولات حيواني باعث ايجاد موادي از جمله الکل و گاز متان ميشود.

مخلوطي از گاز متان و دي اکسيد کربن توليد شده از اين سوختها ميتواند همانند گازهاي شهري مورد استفاده قرار بگيرد.

22- زيست گاز چيست؟

مخلوطي از گاز متان و دي اکسيد کربن با انرژي حدود 70 در صد انرژي گاز طبيعي را زيست گاز مينامند که از تخمير سوختهاي گياهي بدست ميايد.

23-بهينه سازي مصرف انرژي يعني چه؟

به بيان ساده يعني بهترين استفاده را از انرژي داشته باشيم. يا به بيان ديگر بتوانيم از انرژي موجود حداکثر استفاده و حد اقل اتلاف و هدر رفتگي را داشته باشيم .

یک فکر در “نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان فصل اول با جواب”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
21 − 19 =